Kamera sistemleri kurulumu : Kameraların ayarları

SETUP/Cameras Ayarları
gönderen erayonler » 06 Eki 2008 12:27 pm

Cameras

Bu klasör Server’ daki tüm kameraları içerir.
NOT : Bir kameraya yapılan ayarlar genellikle “Copy To” butonu kullanılarak diğer kameralara da atanır. Böylece zamandan kazanılmış olur.

Kamera ayarları

Display

Camera Name: Kullanıcı kameraya istediği bir ismi verebilir. Bu isim kamera ismi olarak ekranda görünecektir.
Video Format: Kamera tipine bağlı oalrak NTSC ve PAL seçilir. Türkiye’ de kullanılan sistem PAL’ dir.
Display Camera Name : Eğer bu seçili ise kamera ismi ekranda görünecektir.
High Contrast Overlay Font : Eğer bu seçili ise ekran üzerindeki yazılar farklı ortamlarda da görülmeye devam edecektir.
Display Date and Time : Eğer seçiliyse kullanıcı server saat ve tarih bilgilerini ekranda görebilir.
Date Format : Ekrandaki tarih formatını değiştirir.

Privacy Mask

Enable Privacy Mask : Eğer seçiliyse kullanıcı fare ile ekranda görünmesini istemediği yer veya yerleri gizleyebilirsiniz.
Clear All Masks : Kamera ekranındaki bütün gizlenen noktaları kaldırır.
Default : Seçilen kanaldaki tüm ayarlar fabrika ayarlarına dönecektir.
Copy To… : O anki kanalın bütün özelliklerini diğer kanala kopyalar.
NOT : Kamera ismi, gizlilik maskeleri kopyalanmayacaktır.

Renk

Renk ayar paletinde kullanıcı istediği kanalın parlaklık, kontrast, renk ve doygunluk ayarlarını yapabilir.

Görüntü ayarları

Brightness : Görüntüyü parlaklaştırıp karanlıklaştırır.
Contrast : Karanlık ve aydınlık arasındaki kontrastı arttırır veya azaltır.
Saturation : Doygunluk renkleri daha canlılaştırır veya cansızlaştırır.
Hue : Renk doğrulama yapar.
Default : Bu buton yapılan tüm ayarları varsayılan ayarlara döndürür.
Set Schedule : İleri düzey renk ayarlama paneli açılır.
Copy To… : Yapılan renk ayarlarını bütün kameralara kopyalar.

İleri Düzey Renk Ayarları

İleri düzey renk ayarları günün herhangi bir zamanında renklerin ayarlanabilmesini sağlar. Dış ortamda parlaklık ve doygunluk arttırılabilir. veya gün ışığında daha net bir görüntü alınabilmesi için kontrast azaltılabilir.

Color Name : Renk-zaman ayarı için bir isim tanımlanır.
Start Time : Renk ayarlarının başlaması için bir başlangıç zamanı girilir.
End Time : Kameraların normale dönmesi için bir bitiş zamanı girilir.

Ayarlar aşağıda gösterilmiştir :

Add : Zaman ayarlarına belirli bir zaman dilimi ekler.
Delete : Zaman ayarlarından seçilen zaman dilimi silinir.
Modify : Zaman ayarları bölümünden istenilen zaman dilimindeki doygunluk, kontrast, renk ve parlaklık değerleri düzenlenir.

Notlar :

• Renk zaman ayarları geceyarısından önce ve geceyarısının bitiminden sonra başlayamaz. Sabah 12:00:01 olarak başlayabilir.
• Renk ayarlarındaki aşırı değişiklikler video görüntülerini bozabilir.

Video Profili

Video profil ayarları ile kullanıcı çözünürlük, kalite ve frame oranında değişiklikler yapabilir. Kullanıcı kendi kullanımı için farklı video profilleri tanımlayabilir.
Video Profile : Bu pencere aşağıda gösterilmiştir.

Video Profili

İleri Düzey Video Profilleri

Bu butona tıklanarak ileri düzey video profil ayarlarına girilir. Varsayılan tanımlı profiller silinemez.

Not : Bu listedeki video profilleri tüm kameralar için ortaktır.

+ : Yeni bir video profili eklemek için tıkla
– : Seçilen video profilini siler.

İleri Düzey Video

Video Format : Kaydedilecek video formati seçilir. Türkiye için PAL sistem seçilmelidir.
Quality : 1 = En yüksek kalite, 6 = En düşük kalite. Yüksek kalite daha fazla hard disk alanı tüketimine yol açacaktır.
Frame Rate : Saniye başına frame sayısı ayarlanır.
Record Audio : Bu kutucuk seçili olursa video kaydıyla beraber ses kaydı da yapılacaktır.
Resolution : İstenilen kayıt çözünürlüğü belirlenir.

CIF : 352X288 – PAL
2CIF : 704X288 – PAL
D1 STANDART / DCIF : 528X384 – PAL
D1 HIGH DEF. / D1 : 704X576 – PAL

Limit Size : Saatte yapılabilecek maksimum kayıt belirlenir. Bu özellik sayesinde uzak izleyici geçmiş görüntüleri izlerken maksimum hızda izlemesine ve network bant genişliğinin ekonomik şekilde kullanılmasını sağlar.
De-Interlace : De-interlacing düşük çözünürlüklü kameralar nedeniyle yatay çizgiler arasında oluşan sivri köşeleri yumuşatır. Varsayılan değer en iyi sonucu verecektir. Sadece gerçekten değiştirme ihtiyacı duyulduğunda ayar yapılmalıdır.
Copy To…: Ayarlarında değişiklik yapılan kanalın ayarlarını istenilen diğer kanallara veya kanalların hepsine kopyalar.

Video Profillerini Kullanma

Eklenen yeni video profili video profile menüsünde hemen görülür. İlgili kamerada kullanılmak istenilen video profili seçilir ve Apply’ a tıklanarak yapılan değişiklikler uygulanır.

Schedule

Zaman ayarlı kayıt kısmında yapılan ayarlarla, server önceden planlanan işlemleri belirtilen zamanlarda yapar. Zaman ayarlı kayıt tanımlandıktan sonra bu ayarların başlatılması için ana ekran menüsündeki Zaman Ayarlı Kayıt butonuna basılmalıdır.

Kayıt planlama

Zaman ayarlı kayıt : Zaman ayarlı kayıttan silinmek istenilen periyot seçilerek bu butona tıklanır.
Kayıt silmek : Bir gün içindeki belirli zaman aralığını silmek için bu butona tıklanır.
Zaman peryodu : Seçilen zaman periyotunda değişiklik yapılır.
Kopyalama : Seçilen günü kopyalar.
Yapıştırma :Kopyalan günü istenilen yere yapıştırır.

Video Profile: Yeni bir zaman periyotu yapılırken istenilen video profili seçilir.

Weekly Calendar

Haftalık kayıt takvimi ve tatil ayarlarını gösterir. Her gün iki satıra ayrılmıştır. Bunlardan biri normal kayıt diğeri ise hareket algılamalı kayıttır.
Normal kayıt mavi, hareket algılamlı kayıt ise kırmızıdır. İstenilen gün ve saatin olduğu yere tıklanarak zaman ayarlı kayıt periyodu fare ile çizilir.

Clear All Time Segments : Ayarlanan bütün zaman ayarlı kayıtları silecektir.
Set Schedule for 24×7 Recording : Bu buton sistemi 7 gün 24 saat sürekli kayıda ayarlayacaktır.
Set Schedule for 24×7 Motion Detection : Bu buton sistemi 7 gün 24 saat hareket algılamalı kayıda ayarlayacaktır.
Copy to : Seçilen kameradaki ayarları diğer bütün kameralara atar.

Zaman Ayarlı Kayıtta ve Video Profillerinde Çakışma

Farklı kullanımlar için değişik video profilleri tanımlanabilir. Bu durumda dikkat edilmesi gerekenler :

• Normal kayıt ve hareket algılamalı kayıtlar farklı video profillerine sahipse alarm algılamalı kaydın ayarları düşük kaliteli olsa bile, önceliği vardır.
• Eğer bir kamerada hareket algılamalı kayıt başlamışsa ve sonra farklı bir video profiline sahip başka bir sensör veya alarm tetiklenmişse, ikinci alarm durumunun aktif olması için öncelikle birinci alarm durumu sonlanmalıdır.

PTZ

PTZ kontrol paneli, sisteme bağlı PTZ kameraların kontrölünü sağlar. Server aşağıdaki PTZ kamera protokollerini destekler. KTD-312; Nice Cam; Pelco D; Pelco P; Lilin PIH/Philips ;TC8560/700 Samsung;Yaan Speed Dome;TD-500

Ptz ayarları

PTZ Protocol : Kameranın kullandığı protokol seçilir.
COM Port : PTZ kontrolü için kullanılan COM port seçilir.
Baud Rate : Protokol için uygun baud rate değeri girilir.
Address : Kameralar için doğru RS-485 adresi seçilir.
PTZ test part

Alarms

Alarm ayarları birçok fonksiyonu aktive etmek için gereklidir. Alarm fonksiyonları her kanal için farklı farklı ayarlanabilir.

NOT : Alarm tetiklenmesinin anlamı sistemin belli bir kamera için alarm şartlarında olduğudur. Tetikleme bittikten sonra alarm şartları belirtilen süre kadar devam edecek sonra ise duracaktır.

General

Alarm ayarları

Motion Detection : İlgili video kanalında hareket algılanmasıyla alarm tetiklenecektir.
Video Signal Loss : Bu kanaldaki video kaybı alarmı tetikleyecektir.
Video Source Tampering : Eğer kamerada sabotaj görülürse ( lense sprey sıkmak gibi ) alarm tetiklenecektir.

Enable : Eğer seçili ise bu kamera için alarm tetikleme aktif olacaktır.
Enable Audible Alarm : Eğer bu kutucuk seçiliyse System |General ‘ da tanımlanan alarm sesi aktif olacaktır.
Full Screen : Eğer bu kutucuk seçiliyse ilgili kamera alarm tetiklendiğinde tam ekran olacaktır.
Move to Preset : Bu kutucuk seçiliyse ilgili kanala bağlı PTZ kamera önceden belirtilmiş.
Notify Client : Kamerada bir alarm tetiklendiğinde istenilen kullanıcıya / kullanıcılara mesaj gönderilir.
Recording : Eğer bu kutucuk seçiliyse alarm tetiklendiğinde kayıt başlayacaktır.
Send Email : Network ayarlarına göre Email gönderir.
Output to Relay : Eğer bu kutucuk seçiliyse önceden yapılan ayarlara göre röle çıkışları tetiklenebilir.

Video Kaynağı Sabotajı için iki özel ayar vardır :

Tetiklemenin Süresi : Sabotajdan ne kadar önce alarmın farkına varılıp, alarmın tetikleneceği belirtilir. Örneğin kameranın önü elle kapatıldığında bu alarm tetikleme için yeterli olmayacaktır. Ancak kamera lensine sprey sıkılırsa bu alarmın tetiklenmesini sağlayacaktır.

NOT : Öncü kayıt ayarları tetikleme süresinden uzun olmalıdır. Böylece sabotaj olmadan önce kayıt yakalama şansı artar.
Sensitivity : Video kaynağı sabotajı için duyarlılık ayarı yapılır. Alarm tipi olarak hareket algılama seçildiğinde varsayılan olarak ekranın bütünündeki hareketleri algılayacaktır. Ancak ekranda yedi ayrı hareket algılama bölgesi seçilebilir.

Sabotaj

Motion Sensitivity : Bu ayar server’ ın hareket algılamaya karşı duyarlılığını belirler.
Clear All Motion Areas : Bu butona tıklanarak kamerada tüm hareket algılama noktaları silinir.
Record (alarm bir kez tetiklendikten sonra ilgili kamera kayıt yapar.)

Hareket hassasiyeti

Eğer seçilen kamerada alarm tetiklenmişse ve Recording seçeneği General sekmesinde seçilmişse, hangi kameraların kayıt yapacağı seçilir. Her kamera aynı alarm kayıt süresini kullanır ancak her kameranın kayıt kalitesi ve özellikleri ayrı ayrı verilebilir. Bu trafiğin yoğun olduğu yerlerde çok faydalı olmaktadır. Örneğin insanlar sırayla 1 – 4 ve 2 numaralı kameraların önünden geçiyorlarsa kullanıcı 1 numaralı kamera kayıda başladığında 4 ve 2 numaralı kameraları da kayda başlatabilir. Kamera üzerine çift tıklanarak video profili değiştirilebilir.

Alarm Relays ( Seçilen kameradaki herhangi bir alarmın hangi alarm kontrol rölesini tetikleyeceği seçilir. )

Alarm roleleri

Kamera alarmı görüldüğünde tetiklenmek istenilen rölenin yanındaki kutucuk seçilir.
System | Sensor/Relay bölümünde bu konu detaylı olarak anlatılmıştır.

PTZ Presets

Preset ayarları

Seçilen kamerada bir alarm tetiklendiğinde PTZ kameranın istenilen preset noktasına gitmesi sağlanabilir. Ana Ekran | PTZ Camera Control kısmındaki PTZ preset ayarlarında bu konu detaylı olarak anlatılmıştır. Alarm tetiklemesine bağlı olarak preset noktasına gidecek olan kameraya çift tıklanır.

Normal Preset : Alarm durumunun biriminden sonra kameranın geri döneceği preset noktasıdır.
Alarm Preset : Alarm tetiklendiğinde kameranın gideceği preset noktasıdır. OK’ e tıklanarak değişiklikler kaydedilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir