Kamera Kayıt Alanı Nedir?

Video kayıt alanı nasıl hesaplanır?

Dijital sıkıştırma teknolojilerinin bulunmasıyla beraber çok uzun süreli güvenlik kamera kayıtları mümkün hale gelmiştir. Bir güvenlik kamera izleme ve kayıt sistemi oluşturulurken gerekli olan kayıt süresine uygun ürün ve teknoloji seçimi sistem memnuniyetini arttıracaktır.

Sistemi oluştururken kullanılacak kamera sayısı, kayıt yapılmak istenilen süre, bir günde yapılacak kayıt süresi, kayıt teknolojisinin kullandığı/ayarlandığı bitrate değeri, hareket algılamalı kayıt yapılıyorsa ortalama hareket yüzdesi gibi ön değerler bilinerek ihtiyaca uygun hdd seçimi yapılabilir. Bunu hesaplama adımları aşağıda açıklanmıştır.

1. Adım
qi = [( di/8 ) x 3600 ]/1024
qi : Herbir kamera kanalının bir saat kayıt için ihtiyaç duyduğu Mbyte cinsinden kapasitedir.
di : Bitrate değerini gösterir. Birimi Kbit/sn dir.

2. Adım
mi : Kanal başına yapılmak istenen kayıt süresince yetecek hdd kapasitesidir. Birimi Mbyte tır.
mi = qi x hi x Di
hi : Günde kaç saat görüntü kaydı yapılacağını gösterir.
Di : Kayıt yapılacak gün sayısı belirten bir değerdir.

3. Adım
qt = Tüm kanallar için gereken toplam kapasite miktarını belirtir.
qt = n x mi
n : Sistemde izlenip kaydedilen güvenlik kamerası sayısını belirtir.

Adım 4
Hareket algılamalı kayıt için gereken toplam kapasite hesaplamak için ortamdaki hareketliliğe ve seçilen hareket algılama seviyesine uygun ortalama bir yüzde alınır. Bir gün için 100 değerini alırsak burdaki hareket miktarının günün ne kadarlık kısmını kapsadığına bakılarak ona göre ortalama bir değer çıkarılabilir.
qt = n x mi x %a
%a = Alarm ortaya çıkma yüzdesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir