Hb Kayıt Cihazları Kayıt tipleri, Kayıt ayarları ve Kayıt planlama

Hb Dv Kayıt çeşitleri, Kayıt ayarları ve Kayıt planlama

Sistem için dört farklı kayıt yöntemi vardır. Bunlar;
* manuel kayıt,
* sürekli kayıt,
* hareket algılamalı kayıt,
* alarm tetiklemeli kayıt.

Kayıt Parametre Ayarları
SETUP > PARAM > Record Parameters kısa yoluyla kayıt parametreleri ayar ekranına ulaşılır.
Kayıt Parametre Ayarları

Overwrite mode : Bu mod seçiliyse sistem dairesel kayıt yapar. Yani diskler belli bir doluluk oranına ulaştığında ilk kayıttan itibaren silip üzerine yazmaya devam eder. Auto seçildiğinde bu işlem otomatik gerçekleşir. Manuel seçildiğinde ise diskler dolacağı zaman bir uyarı mesajı verilir ve disklerin üzerine yazılıp yazılmayacağına kullanıcı karar verir.
Language : Dil seçimi yapılır.
Color System : Türkiye için PAL seçilmelidir.
Date Superposes / Time Superposes : Kayıtlarda tarih saat bilgisinin yer alıp almayacağı belirlenir.
Image Poll : Bu seçenek seçiliyse kameralar belirlenen süre kadar aralıklarla kendi aralarında dönüşüm yaparlar.
Resolution : Bu kısımda çözünürlük seçilir.
Quality : Bu kısımda görüntü kalitesi ayarlanır. 1 ile 6 arasında ayar yapabilir. Rakam büyüdükçe kalite düşer.
Frame Rate : Her bir kanalın saniyede kaydedeceği resim sayısını belirler.
Audio : Kamerayla beraber ses kaydı yapılıp yapılmayacağı belirlenir.

Manuel Kayıt
Login yaptıktan sonra REC butonuna basılarak manuel kayıt ekranına ulaşılabilir.
Dvr Manuel Kayıt
Kayıt edilmek istenilen kanallar seçildikten sonra OK butonuna basıldığında kayıt başlar. Bir kanalı seçmek için veya seçilmiş kanaldaki seçimi kaldırmak için yön tuşlarıyla kanal numarasının üzerine gidilmeli ve Enter butonuna basılmalıdır.

Sürekli Kayıt
Sürekli Kayıt
Sürekli kayıt yapılmak istenilen kanalın karşısındaki On seçeneği üzerine gidilir ve Enter tuşuna basılır. Sürekli kayıt planlama penceresi açılacaktır.
kayıt planlama penceresi
İstenilen zamanlar belirlenir ve ayarlanır. Bu ayar sürekli kayıt yapılmak istenilen diğer kameralar içinde tekrarlanacaktır.

Hareket Algılamalı Kayıt
SETUP > Motion > Motion Record penceresi açılacaktır.
Hareket Algılamalı Kayıt
Motion record time : Hareketi algıladıktan sonra ne kadar kayıt yapılacağı belirlenir.
Audio Alarm : Eğer bu seçenek seçiliyse hareket algılama durumunda DVR cihaza harici olarak bağlanmış sirenden uyarı alınabilir.
Sensivity : Hareket algılama hassasiyeti ayarlanır.
Motion Area : Her kanalın 560 hareket algılama alanı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir