Cctv sistemi ile hasat – ürün takibi

Kameralar ile Hasat / Ürün Takibi
Tarım tüm ülkelerde ekonominin çekirdeğini oluşturan ve her çağda büyük öneme sahip bir konudur. Doğası itibariyle belli iklim şartlarında belli ürünler alınabilmektedir. Yapılacak bir hatanın telafisi mümkün olmamaktadır. Verimli bir ürün alabilmek için
– Doğru yerde
– Doğru zamanda
– Doğru malzemeleri kullanarak
tarım yapmak gerekmektedir.

Tarım alanları genellikle şehre uzak yerlerde olduğu için tarlada her zaman birinin bulunması mümkün olmamaktadır. Ancak ekim yapılan alanın kuş, yabani hayvan veya kötü amaçlı insanlar gibi, ekine zarar verecek etkilere karşı koruma amacıyla en azından uzaktan izlenebilmesi gerekmektedir.

Güvenlik kamera sistemlerinin özel kullanım alanlarından birinide tarım sektöründe ortaya çıkan bu ihtiyaç oluşturmaktadır. Kurulacak bir kamera sistemi ve yapılacak internet bağlantısı ile ekinlerin durumunu dünyanın heryerinden izleyebilmek mümkün olmakta ve kurulacak ekstra alarm, sensör gibi malzemelerle uzaktan belli bir ölçüde müdahele edebilmekte mümkün olmaktadır.

Bir tarlayı uzaktan izleyip yönetibilmek açıktır ki tarlada her zaman birinin beklemesinden daha ekonomik olacaktır. Kapalı devre kamera sistemi ile hasat/ürün takibi şüphesizki güvenlik amacının dışında ekinlerin gelişiminide izleyebilmek mümkün olacağından ekstra faydalarda sağlayacaktır. Hasat/ürün takip kamera sistemi temel olarak iki şekilde uygulanabilir :

– Eğer tarlada enerji ve internet bağlantısı sağlanabilirse ve kayıt ortamını saklayacak kapalı, muhafazalı bir alan varsa direkt olarak tarlaya kurulabilir.

– Tarlada kameralar için sadece enerji sağlanabiliyorsa ancak kayıt cihazını yerleştirecek bir ortam yoksa ve internet bağlantısı sağlanamıyorsa kameralar tarlaya yerleştirlip görüntüler kablosuz olarak bir toplama merkezine gönderilebilir ve buradan kayıt altına alınabilir.

Tarlalar açık alanlar olduğu için şebeke bağlantısı sağlanamıyorsa enerji temini için güneş panelleri veya ufak rüzgar türbinlerinden faydalanılabilir.

Sulama Yöntemleri
Evin penceresinde duran bir çiçeği sulamakla tarladaki yüzlerce karpuzu sulamak birbirlerinden farklı görünselerde temelinde yatan prensip aynıdır. Sebze, meyve, süs bitkisi vb büyütme sanatı ve bilimine bahçecilik denmektedir. Bitkilerin gelişebilmeleri için belli başlı ihtiyaçları vardır :
– Büyüyecek bir yer
– Doğru sıcaklık
– Hava ve ışık
– Su

Sulama ile bitkilerin su ihtiyacı karşılanmış olur. Sulamanın temel konsepti çok basit olmasına rağmen verimliliği sağlamak ve sudan tasarruf etmek için günümüzde birçok sistem geliştirilmiştir.
Sulama

Bu makalede farklı sulama yöntemleri üzerinde durulacaktır. Ancak öncelikle bitkilerin gelişimi için gerekli olan şeyler kısaca incelenecektir :

Büyüyecek Bir Yer
Bitkiler fakir topraklardan gübrelenmiş zengin topraklara kadar birçok yerde büyüyebilir.
Hatta hydroponic olarak bilinen topraksız tarım yöntemleriyle mineral tuzları ile özel olarak tasarlanmış yerlerde toprağa gerek duyulmadan da tarım yapılabilmektedir.

Doğru Sıcaklık
Bitkiler ekildikten sonra çimlenmek ve büyümeye başlayabilmek için belli bir sıcaklığa ihtiyaç duyar. Bazı tohumlar çimlenmek için diğerlerinden daha yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyabilir.

Hava ve Işık
Bitkiler kendi besinlerini fotosentez denilen bir işlem sonucu üretirler. Fotosentez süresince bitkinin klorofil içeren yeşil kısımları ışık enerjisini yakalar ve bu enerjiyi bir takım kimyasal reaksiyonlar için kullanır. Bu işlemde karbondioksit kullanımı gerekir. Dolayısıyla bitkiler havaya ihtiyaç duyar. Işık kaynağı olarak genelde güneş kullanılmaktadır.
Fotosentez

Bitki atmosferden karbondioksiti alır, kökleriyle topraktaki suyu çeker ve ışığı kullanarak fotosentez yapar. Üretilen şekerler bitki tarafından besin olarak kullanılır. Fotosentez sonucunda bitki atmosfere oksijen salar. Su olmadan fotosentez gerçekleşemez.

Su
Suyun bitkiler için çok özel bir yeri vardır. Topraktaki önemli besinleri bitkiye taşır, çimlenme ve fotosentez içn tetikleyici görev görür. Basit olarak anlatmak gerekirse su olmadan bitkiler büyüyemez.

Sulama sistemleri bitkinin ihtiyacı olan suyun karşılanmasını amaçlar. Tarım yaparken sulama sadece doğal yollara bırakılamaz dolayısıyla sulama sistemleri de kullanılmaktadır.
Yüzey sulama
– Yüzey sulama.
– Tepeden sulama
– Damlama yöntemiyle sulama
– Yüzey altı sulama

Yüzey Sulama
Yüzey sulama en basit sulama yöntemidir. Genellikle hasat edilecek ürün değerinin az olduğu yerlerde veya otlama yada dinlenme yeri olarak kullanılacak yerlerde kullanılır. Bu metod basit ve kolay olmasına rağmen, tamamen uygun bir su kaynağının bulunmasına bağlıdır.
Su kaynakları

Havza Sulama : Sık ekilmiş ve derin köklü bitkiler bu yöntem için uygundur. Havza içi su dolu bir havuzu ifade etmektedir. Su tarlaya doğrudan kanallar yada borular ile ulaşır veya kendiliğinden akar.
Soya fasulyesi sulama

Kenar Sulama : Havza sulamaya benzer. Ancak bir bent tarafından tamamen kapatılmamıştır. Suyun birinden diğerine akmasına izin verir. Eğimli araziler için idealdir. Her bir kanaldaki su akışı kontrol edilerek suyun kanallarda yönlendirilmesi kontrol edilir. Çiftçiler yüzeyin farklı yerlerindeki su seviyelerini kontrol edebilir.
Sulama yöntemleri

Tepeden Sulama
Tepeden sulama sistemi çim sulama sistemine benzer. Temel prensipleri aynıdır. Su basınçlı bir şekilde pompalanır ve altındaki bitkilere püskürtülür.
Tepeden Sulama

Böylece alüminum borulardan oluşan ağ şeklinde bir sistem kurulabilir :
Damlama Sulama

Yukarıdaki resimde pamuk tarlalarının sulanması görülmektedir.

Yukarıda gösterilen sistemle tüm bir tarlayı kaplamak maliyetli olacağından hareketli olarak tasarlanmıştır. Bir yerde kulanımı bittiğinde tekerlekleri sayesinde başka bir yöne doğru hareket ettirilebilir.

Tepeden sulama yöntemi geniş alanların sulanmasında faydalı olabilir.
Yağmurlama Sulama

Yukarıda gösterilen tepeden sulama sistemi ise elle hareket ettirilmektedir.

Tepeden sulama sistemleri bol suya ve göreceli olarak yüksek basınca ihtiyaç duyduğu için sistemin karmaşıklığı ve fiyatı sulanmak istenilen yerin büyüklüğüne göre değişmektedir. Tepeden sulama yönteminde unutulmaması gereken bir diğer faktör ise bitki yapraklarının da ıslanacağıdır. Eüer bu yapraklar 10 – 24 saat arası ıslak olarak kalırsa mantar veya bakteri oluşumuna zemin hazırlayabilir.

Damlama Yöntemiyle Sulama
Yüzey sulamada bütün yüzeyin sulanması, tepeden sulamada bitkilerin ıslak kalması gibi negatif yanlar bulunmasına rağmen damlama yöntemiyle sulama daha kontrollüdür. Su bitkinin köküne yakın sadece belli bir bölgeye yavaşça verilir.
Damlama Yöntemiyle Sulama

Damlama yöntemiyle sulamada besleyici hortumlar bir su kaynağına bağlıdır. Bu hortumlar yavaş ve sürekli su akışı sağlarlar.
Damlama Sulama Şeması

Damlama yöntemiyle sulamada bitki yaprakları ıslanmadığı için mantar tehlikesi daha aza indirgenmiş olacaktır.

Damlama yöntemiyle sulamanın en büyük avantajı kontrol edilebilmesidir. Bu yolla yapılan sulama etkin ve ekonomiktir. Örnek vermek gerekirse püskürtme yöntemiyle yapılan sulamadan beş kat daha az su kullanılır. Suyun akışı çok yavaş olduğu için toprak tarafından kolayca emilebilir.

Yüzey Altı Sulama
Damlama yöntemiyle sulamanın faydaları yerin 12.7 cm altına yerleştirilecek sulama borularıyla arttırılabilir. Böylece su doğrudan suya ihtiyaç duyan bitki köklerine verilebilecektir. Bunun yanı sıra buharlaşma önemli ölçüde azalacak ve yüzeyde fazladan su birikmesi kesin olarak önlenecektir.
Yüzey Altı Sulama

Aynı etki ekonomik bir çözüm olan plastik malç kullanımı ile de sağlanabilir. Plastik malç tamamlayıcı bir çözümdür. Bitkinin etrafını sararak koruma sağlayan bir materyaldir.
– Buharlaşmayı azaltır.
– Yabancı otların büyümesini önler
– Kökleri donmaya karşı korur.

Ayrıca meyveleride korur. Örneğin çilek bahçelerinde kullanıldığında çileklerin yere düşmesi önlenerek ekonomik değerlerinin düşmemesi sağlanır.
Meyve Sulaması

Günümüzde plastik malç kullanımı damlama yöntemiyle yapılan sulamada tamamlayıcı bir faktör olarak yer edinmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir