Ds Client programı ile kayıtları izlemek

Ds uzak izleme programı ile kayıtları izlemek Geçmiş Kayıtları Oynatma Geçmiş kayıtları oynatma ekranı aşağıdaki gibidir. Burada üç farklı seçenek vardır. Local : Client programı üzerine yapılan kayıtların oynatılması için. Remote : Cihaz üzerindeki kayıtların uzaktan oynatılması için. Picture : Çekilen resimlerin oynatılması için Client Üzerine Yapılan Kayıtların Oynatılması Sol taraftaki listeden bir kanal seçilir…Continue reading Ds Client programı ile kayıtları izlemek