Mpeg4 Dijital Kayıt Cihazı

Mpeg4 Dvr cihazları Dijital devrimin CCTV sistemlerine girişiyle geleneksel kamera izleme sistemlerinde önemli değişiklikler oldu ve önceden hayal edilmesi imkansız uygulamalar sıradan hale geldi. Bilginin dijital olarak sıkıştırılamadığı zamanlarda görüntü kaydı kasetlere sıkıştırılmamış ham görüntüler olarak yapılmaktaydı. Bu durumda görüntü kaydı kasetler dolusu yer kaplamakta bu da hem arşiv hem kayıt süresi anlamında sorun oluşturmaktaydı. Sıkıştırılmamış…Continue reading Mpeg4 Dijital Kayıt Cihazı