Duman Dedektörü Görünümlü Gizli Kameralar

Duman sensör tipi gizli kameranın yapısı

Duman dedektörü görünümlü gizli kameraYangın algılama ve ihbar sistemleri günümüzün modern yaşam ve çalışma şartlarında her ev, işyeri, ofis, mağaza vb. yerlerde kullanılması hemen hemen zorunlu olmuştur. Yangın alarm sistemleri konusunda en önemli eleman algılayıcılardır ve dış görünüşleri hemen hemen aynıdır.
Piyasada en yaygın olarak kullanılan yangın ihbar algılayıcı eleman duman dedektörü olduğu için yangın denilince akla duman gelir.
Duman dedektör görünümlü ccd kamera ise, yangın algılayıcı kutusu içine yerleştirilmiş bir mini kameradır. Dışarıdan bakıldığında bir yengın algılayıcı malzeme sanılır. Böylece ortamda kamera olduğu hissedilmez.
Duman sensörü şeklinde gizli kameranın kullanım yerleri : her türlü ev, ofis, lokanta, mağaza, alışveriş merkezi vb. insan hareketinin olduğu yaşam alanlarında kullanılır.

Duman Dedektörü Nedir?

Yangın esnasında ortamda meydana gelen dumanı algılayan elektronik elemanlardır.
Özellikle, için için yanma süresinin alev alma süresinden uzun olacak yerlerde tercih edilir.
Duman Sensörü Kullanım alanları ; Büro – İşyerle, Ev – Konut, Otel odası, Hastahane, Genel amaçlı depo vb.
Duman dedektörü, çalışma prensiplerine göre 2 çeşittir:.
– İyonizasyon Duman Dedektörü ; Bu dedektörlerin bünyesinde radyoaktif madde bulunan bir hazne bulunur. Haznedekii hava, radyoaktif maddenin ışınmasıyla iyonize olur.
– Fotoelektrik Duman Dedektörleri ; Foto-Elektrik duman dedektörü ışığın duman tarafından dağıtılması yada absorbe edilmesi prensibiyleçalışır.

Isı Dedektorü Nedir?

Isi dedektörü yangın sırasında oluşan ısının etkisiyle belli sıcaklıkta alarm bilgisini bağlı olduğu kontrol elemanına bildirir. Duman dedektörüne nispeten daha geç algılama yapar ancak hata oranı daha düşüktür. Bu özelliği ile daha güvenilirdir.
Isı Sensörü Kullanım Alanları ; Duman dedektörünün kullanılamadığı tozlu, dumanlı alanlarda, ilk yanma ürününün duman olmadığı yerlerde, Duman dedektörünün, çalışmasını engelleyecek düzeyde, sürekli yüksek nem ve ısı olan mahallerde (Örneğin : Mutfak, Garaj, Çamaşırhane, Makina ve Tesisat Daireleri )

Isı dedektörü çalışma etkisine göre iki çeşittir.
– Sabit Isı Elemanlı Isı Dedektörü ;Bu tip dedektörün yapısında radyoaktif madde bulunan bir hazne vardır. Bu hazne içindeki hava, radyoaktif maddelerin ışınması sureti ile iyonize olur.
– Isı Artış Hızı Dedektörleri; Bu dedektörler, çevrelerindeki sıcaklık değeri ne olursa olsun, ani ısı artışlarını algılayarak alarm sinyali verirler.Bu tip dedektörlerde çevre ısısı azalınca eski konumlarına geçerler.Sabit ısıda devreye giren dedektörlere göre çok daha hızlıdırlar.

Alev Dedektörü Nedir?

Alev Dedektörü yangın anında oluşan alevde meydana gelen kızılötesi veya mor ötesi ışınımları algılayarak alarm sinyali veren elemandır.
Alev Dedektörleri Kullanım Alanları ; Ani patlama, alev almanın olabileceği patlayıcı sıvı veya gazların bulunduğu hızlı algılamanın gerektiği yerlerde tercih edilir.

Gaz Dedektörü :

Gaz yangınını söndürmenin prensibi yanıcı maddeyi ortamdan kaldırmaktır. Bu amaçla, doğalgaz, metan, propan, hidrojen, aseton vb. yanıcı ve patlayıcı gazların, bulundukları ortam için tesbit edilen limit değerlerin aşılması durumunda, alarm vererek muhtemel patlama ve yangınları engelleyen dedektörler kullanılır.Her gazın limit patlama değeri farklıdır. Bu nedenle, Gaz Dedektörleri, her gaz için ayrı özelliklerde üretilirler. Bünyelerinde yarı iletken bir gaz algılayıcısı birimi bulunur.

NOT : İLGİLİ KANUNLARA GÖRE KİŞİLERİN GÖRÜNTÜ VE SESLERİNİN KAYDEDİLMESİ SINIRLANMIŞTIR. ÖZEL YAŞAMA GİREN KİŞİSEL KAYITLAR KONUSUNDA İLGİLİ KANUN MADDELERİNİN ÖĞRENİLMESİ GEREKLİDİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir