Digital kayıt cihazı kayıtları izleme

Digital kayıt cihazı kayıt oynatma

Kayıt İzleme Arayüzü:
İzleme modunda [PLAY] tuşuna basınız, çıkan oturum açma ekranında kullanıcı adı ve parolasını doğru şekilde girdikten sonra Playback arayüzü ekrana gelecektir.
Menü modunda [PLAY] tuşuna basınız, Playback arayüzü ekrana gelecektir.Kayıtları izleme

İzleme yapmak için;
Chan : Bu kısımdan izleme yapılacak kanal seçilir.
Rec. Type : Bu kısımdan sıralanması istenilen kayıt tipleri seçilir.
Time : Bölümünde başlangıç ve bitiş zamanları belirtilir.

Search butonuna tıklandığındaki aşağıdaki pencereye tüm kayıtlar sıralanır. İzlenmek istenen kaydın üzerine gelinir ve Play tuşuna basılarak görüntü izlenebilir.

SaveDevice : Yedekleme cihazının seçimi yapılır.
Copy : Seçilen kaydı yedekleme ünitesine kopyalar.
Backup Today : Bugünkü kayıtları yedekler.

Kayıt İzleme

Kayıtlı görüntüleri izleme

Görüntünün alt bölümünde kayıt bilgileri yer almaktadır. Bu bilgiler sırasıyla : Ses, Oynatma Yüzdesi, Oynatma Hızı, Oynatma Zamanı ve Toplam Dosya Zamanıdır.

Bilgi çubuğunu gösterme/kaldırma için [MENU]
Sesi açıp/kapamak için [PLAY]
Oynatma işlemi ayarlamak için : [<- ] geri, [- > ] ileri ve oynatma yüzdesi %
Oynatma Hızı Ayarlama : Normal hız 1x’ tir. Oynatma hızını arttırmak için yukarı ok ( 2x, 4x, 8x, ve max ), oynatma hızını azaltmak için aşağı ok (½x, 1/4x, 1/8x ve çerçeve çerçeve )
Duraklat/Devam et : [Enter] tuşu ile kayıt izleme duraklatılıp devam ettirilebilir. Eğer çerçeve çerçeve ilerle seçili ise enter tuşuna basılarak bir sonraki çerçeveye ulaşılabilir.
Bölümü kopyala : [Edit]
Çıkış : [Esc]

Kayıt İzlemeden Çıkma
Kayıt izleme arayüzünde, [ESC] tuşuna basılarak izleme moduna giriş yapılabilir. Kayıt izleme arayüzünde [MENU] tuşuna basılarak ana menü ekranına, [REC] tuşuna basılarak manuel kayıt ekranına, [PTZ] tuşuna basılarak PTZ kontrol modu ekranına dönülebilir.

0 thoughts on “Digital kayıt cihazı kayıtları izleme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir