C Programlama : Değişkenler, Printf ve Scanf fonksiyonları

Değişkenler
Bir programcı olarak yazdığınız programda değerlerin sık sık hatırlanmasını istersiniz. Örneğin yazdığınız programda kullanıcıdan bazı değerler alıyorsanız veya programınız bir değer hesaplıyorsa bu değeri daha sonra başka yerlerde kullanabilmek için hatırlanmasını istersiniz. Program değerlerinin hatırlaması için kullanılan şeylere değişken denmektedir. Örneğin ;

int b ;

Yukarıdaki satır integer değeri tutabilen b değişkeni için boş bir alan oluşturulmasını istemektedir. B içinde aşağıdaki gibi bir satır kullanarak değer saklanabilir :

b = 5 ;

b değişkenine atadığımız değeri programın bir yerinde aşağıdaki gibi bir satırla kullanabiliriz :

printf (“%d”, b) ;

C’ de birçok standart tip değişken vardır. Bunlardan en sık kullanılanları :

– int

– float

– char

Printf

printf ifadesi standart çıkıtı aracına bir çıkış gönderebilmeyi sağlayan komuttur. Bizim için standart çıkış genellikle monitördür. aşağıda printf fonksiyonun daha rahat anlaşılabileceği bir örnek bulunmaktadır :

#include

int main()

{

int a, b, c ;

a = 5;

b = 7;

c =a+b;

printf (“%d + %d = %d\n”, a, b, c) ;

return 0;

}

Program yazıldıktan sonra toplama.c olarak kaydedin. Kaydettiğiniz bu dosyayı derlediğinizde “5 + 7 = 12” şeklinde bir çıktı alacaksınız.

Yukarıdaki programın değişik satırlarının açıklamaları şöyledir :

– int a, b, c; satırı a, b ve c isimli 3 değişkenin bildirim satırıdır. İnteger değişkenler tüm sayıları kapsar.

– a = 5; satırı a değişkenine 5 değerini atar.

– Aynı şekilde sonraki satırda b değişkenine 7 değişkeni atanır.

– a+b ‘ nin toplamı c değişkenine atanır.

– printf ifadesinin olduğu satırda %d yertutucu görevi görür ve değerler için yer tutuculuk yapar. printf ifadesinin içinde üç yer tutucu ve üç değişken ismi yer alır. C yazılış sıralarına göre yer tutucularla değişkenleri eşleştirir. Yani ilk yertutucunun yerine a, ikincisinin yerine b ve sonuncusunun yerine de c atanır.

Printf : Kullanıcının Girdiği Değerleri Okumak

Aşağıdaki programda değerler önceden verilmeyecek kullanıcı tarafından girilecektir.

#include

int main()

{

int a, b, c;

printf (“Ilk degeri gir:”);

scanf (“%d”, &a) ;

printf ( Ikinci degeri gir:”) ;

scanf (“%d”, &b) ;

c = a + b;

printf (“%d + %d = %d\n”, a, b, c) ;

return 0;

}

Program çalıştığında aşağıdaki gibi gösterilecektir.
C Programlama : Değişkenler, Printf ve Scanf fonksiyonları

a ve b’ den önce koyulan & sembolü C programlamada adres operatörüdür.& scanf içinde her değişkenden önce kullanılmalıdır. Eğer kullanılmazsa çalışma zamanında hata verecektir.

printf’ in daha iyi anlaşılabilmesi için bazı basit printf ifadeleri yazılacaktır.

printf (“Merhaba”);

Yukarıdaki ifade printf’ e standart çıkışa Merhaba çıktısını göndermesini sağlar.

Aşağıdaki satır değişkenin çıktı değerinin printf tarafından nasıl kullanıldığını gösterir.

printf (“%d”, b) ;

%d bir yer tutucudur. printf ifadesi icra edildiğinde b değeri ile yer değiştirecektir. Bir değer bazı kelimelere yerleştirilmek istenirse bunu yapmanın bir yoluda aşağıdaki gibidir :

printf (“Sıcaklı degeri ” );

printf (“%d”, b) ;

printf (” derece\n”) ;

Yukarıdaki ifadeyi söylemenin en kolay yolu

printf (“Sıcaklık degeri %d derece\n”, b);

Bir printf ifadesinde birden fazla %d yer tutucu kullanılabilir :

printf (“%d + %d = %d\n, a, b, c);

C değer tiplerinin hepsinin çıktısı farklı yer tutucularla alınabilir :

int – %d

float – %f

char – %c

character strings ( karakter dizileri / daha sonra incelenecektir. ) – %s

Scanf

scanf fonksiyonu standart girişten girdi almaya izin verir. Bilgisayarlarımızda kullanıdığımız standart girdi genellikle klavyedir. Scanf başka birçok şey yapabilmesine rağmen temel işlevinde kullanılması en güvenilir sonuçları verecektir. en temel scanf uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır :

scanf (“%d”, &b);

Yukarıdaki program satırı kullanıcı tarafından klavyeden girilen integer değeri okuayacaktır.

scanf içinde kullanılan değişkenden önce & sembolü kesinlikle konulmalıdır. İşaretçiler yani pointer bölümünde bunun sebebi açıklığa kavuşacaktır.

Genelde scanf’ i yukarıda gösterildiği gibi yani klavyeden tek bir değer okumak için kullanmak en uygunudur. Birden fazla değer için birden fazla scanf kullanılması önerilir.

printf ve scanf fonksiyonları biraz pratikle dahada iyi anlaşılabilir. Tam olarak anlaşıldıktan sonra son derece faydalı olacaklardır.

DENEME

– Yukarıda iki değer girilip toplama yapılan programı üç değer girilip, girilen bu değerleri toplayan bir program haline getiriniz.

– Yazdığınız bu programdan bazı satırları ve sembolleri çıkararak ortaya çıkan sonuçlara bakınız.

C Hataları ve Kaçınma Yolları

– C büyük-küçük harf duyarlılığı olan bir dildir. Büyük küçük harf yazımına dikkat edilmelidir.

– scanf fonksiyonu içinde & kullanımı unutulmamalıdır.

– printf veya scanf içinde yetersiz veya fazla parametre kullanımı

– Değişken kullanımından önce kesinlikle bildirimi yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir