Biyometrik Sistemler Nedir?

Bu makalede
El yazısı
El ve Parmak Geometrisi
Ses Karakteristiği
İris Tarama
Damar Geometrisi
Geleceğin Biyometrik Sistemleri

genel hatlarıyla incelenecektir.

Biyometrik sistemler

Biyometrik sistemler anahtar ve parola gibi şeyler kullanmadan kim olduğunuzun tanımlanması yöntemleridir. Biyometrik tanımlama için yüz, parmakizi, iris, damarlar gibi fiziksel karakteristik özellikler kullanabileceği gibi, ses, el yazısı, yazı ritmi gibi davranışsal özellikler de kullanabilir. Bu karakteristiksel özelliklerin kopyalanması çok zordur. Bu yüzden biyometrik sistemler günümüzde anahtar ve parolalardan daha güvenli sayılmaktadırlar.

Göz tanımlama

Biyometrik sistemler karmaşık teknolojiler olarak görülebilir. Ancak tanımlama için hepsi aynı üç temel adımı kullanırlar.

Üyelik : Biyometri sistemi ilk defa kullanıldığında bilgileriniz isminiz veya bir tanımlama numarasıyla kaydedilir. Daha sonra biyometrik sistemin cinsine göre bir karakteristik özelliğiniz kaydeder veya resmini çeker.

Kayıt : Bu sistemlerde görülen herşey kaydedilmez. Sadece bir anlık örneği alır, bunu analiz eder ve bir koda veya bir grafiğe dönüştürerek saklar. Bazı sistemler bu verileri ayrıca insanların yanında taşıyabileceği akıllı kartlara da kaydedebilmektedirler.

Karşılaştırma : Sistem bir daha kullanıldığında alınan bilgiler daha önce alınan örnekler ile karşılaştırılır. Karşılaştırmanın sonucuna göre sonuç olumlu veya olumsuz olmaktadır.

Biyometrik sistemler ayrıca 3 temel malzeme kullanırlar :

– Sensor : Tanımlama için kullanılacak karakteristikleri tespit eder.

– Bilgisayar : Bilgileri okur ve saklar.

– Yazılım : Karakteristik bilgileri analiz eder ve gerçek bir karşılaştırma yapabilmek için bu bilgileri bir grafiğe veya koda dönüştürür.

Tanıma sistemi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir