Ip Koruma Sınıfı Nedir?

Ip Koruma Sınıfları IP koruma sınıfları Avrupa Elektro-Teknik Standartlar Komitesi ( CENELEC ) tarafından muhafazalı elektrik ürünlerinin çevresel şartlara olan dayanıklılığını standartlaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. IP koruma sınıfı genelde 2 bazen ise 3 rakamdan oluşabilmektedir: * İlk rakam katı cisimlere ve malzemelere karşı olan dayanıklılığı * İkinci rakam sıvılara karşı olan dayanıklılığı ( su ) * Üçüncü […]

[pt_view id=eccd7dc8h9]