Blog Archives

Yüksek teknoloji ürünleri ve uygulaları : termal kameralar ve termal analiz, Role çeşitleri, tarımsal ilaçlama teknolojisi, usb port özellikleri, uzaktan kumanda cihazları, Bluetooth haberleşme, linux uygulamaları, Voip Telefon, Conexant Bt878 dvr cip, Nükleer Enerji Atom santralı, PLC Programlanabilir Lojik Kontrolör, Ultrasonik sensörler, Pc Grafik kartları, digital ürün takibi, C Programlama, Hdmi Nasıl Çalışır?, İndüktör, Atm Otomatik Para Makinesi, iPhone, Kablosuz İnternet, WiFi Kablosuz Network, Wap Nasıl Kullanılır?, GPS, Endoskopi Kamerası, 3G Üçüncü nesil mobil cihazlar, Vpn, Osi referans, SSH, Telnet, Step motoru, Network switch, Elektrik motorları, El kamerası, Uzak masaüstü programı, Elektrik Devreleri, Network Kurulumu, Digital Fotograf Makinesi, Ondalık Sayılar, İkili Sayı Sistemi, Lojik Kapılar, Biyometrik Sistem, Elektromanyetik Role, Elektromıknatıs, Mikrokontrolör, Ip Sınıfları, ip Network, Ce belgesi, Yapay Kalp, Lazer yazıcı, Barkod etiket, RFID tanımlama, Kablosuz Elektrik Aktarımı, Akıllı Evler,

CCTV TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

CCTV TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

ATR Nedir
ir kamera aydınlatma mesafesi
Bilgisayar terimleri sözlüğü A-B-C-D
Bilgisayar terimleri sözlüğü E-F-G-H
Bilgisayar terimleri sözlüğü I-J-K-L-M
Bilgisayar terimleri sözlüğü N-P-O-Q-R
Bilgisayar terimleri sözlüğü S-T-U-V-W-Y-Z
İp nedir
SYNC nedir
PİP: Resim içinde resim
Contrast – Kontras
Coaksial cable – Koaksiyel kablo
UPS Uninterrupted power supply – Kesintisiz güç kaynağı
Dwell Time – Görüntüleme zamanı
Noise – Gürültü
Visible light – Görünür ışık
F–Stop
Stereo Analog Çıkışlar
5.1 Kanal Analog Çıkış
DVD Player Ses Çıkışları
RGB Video Sinyali
Komponent Video Sinyali
Aperture
EE/AI Switch
Y/C sinyal taşıma,

Read more ›
ATR Nedir

ATR fonksiyonu (Adaptive Tone Reproduction) Sony firmasının Effio ve Effio-E DSP chipleri ile birlikte geliştirdiği bir teknolojidir.

Bu teknoloji ile farklı aydınlık seviyelerine sahip bölgeler arasında kontras dengelemesi yaparak bu alanların daha belirgin görünmesini sağlar

Sony Effio atr fonksiyonu
Yukarıdaki resimde sol tarafta standart bir kamera görüntüsü yer almaktadır.

Read more ›
ir kamera aydınlatma mesafesi

ir kamera aydınlatma mesafesi nedir

İr ledli gece görüş kameralarında bilindiği gibi kamera üzerinde bulunan ışık algılayıcı sensör ışık seviyesi belirli bir seviyenin altına düştüğünde ( hava kararınca – veya kapalı ortamda ışık sönünce ) infrared ledleri yakar.

ir ledlerden çıkan ışınlar çalışma mesafesi içinde bir cisme çarparak yansır ve kamera image sensöre gelir.

Read more ›
Bilgisayar terimleri sözlüğü S-T-U-V-W-Y-Z

Bilgisayar terimleri sözlüğü S-T-U-V-W-Y-Z
SAA Systems Application Architecture
Sample Örnek
Sampler Örnekleyici
Sampling Örnekleme
Satellite Uydu
Saturation Doyma
Save Kaydetmek, Saklamak
Save As Yeni Adla Kaydetmek, Yeni Adla Saklamak
Sbp2 Transport/Protocol Filter Driver Sbp2 Taşıma/İletişim Kuralı Süzgeç Sürücü
Scalability Ölçeklenebilirlik
Scalar Sayıl
Scalar Medium Changers Sayıl Ortam Değiştiricileri
Scaling Ölçekleme
Scaling Factor Ölçekleme Faktörü,

Read more ›
Bilgisayar terimleri sözlüğü N-P-O-Q-R

Bu bölümde N, P, O, Q ve R harfleri ile başlayan bilgisayar terimlerinin Türkçe karşılıkları listelenmiştir.

Name Ad
Name Discovery Process Ad Bulma İşlemi
Name Mapping Ad Adresleme
Name Query Request Packet Ad Sorgu İstek Paketi
Name Registration Request Packet Ad Kayıt İstek Paketi
Name Resolution Ad Çözünürlüğü
Name Server Ad Sunucusu
Named Pipe Adlandırılmış Geçit
Namespace Ad Boşluğu
Namespace Ad Uzayı
Namespace Object Ad Boşluğu Nesnesi
Naming Context Adlandırma Bağlamı
Naming Convention Adlandırma Kuralları
National Ulusal
National Language Character Set Ulusal Dil Karakter Kümesi
National Language Support Ulusal Dil Desteği
Native Yerli
Native Device Gerekli Aygıt
Native Digits Yerli Basamaklar
Native Language Anadil
Native Mode Domain Yerli Kip Etki Alanı
Natural Doğal
Navigation Dolaşma
Near-Letter Quality Kaliteli Baskıya Yakın
Negate Olumsuz Yapmak
Negative Olumsuz
Negative Acknowledgement Olumsuz Alındılama
Negative Indentation Ters Girinti
Negotiated Binds Görüşülmüş Bağdaştırmalar
Neighbor Komşu
Neighboring Routers Komşu Ağ Yönlendiricileri
Neighbor-List Komşu Listesi
Nest Yuva
Nest Yuvalamak
Nested Group Membership İç içe Grup Üyeliği
Net Ağ
Net Folder Ağ Klasörü
Net Watcher Ağ İzleyicisi
Netbios Broadcast Packet Handling Netbios Yayım Paket İşlemesi
Netmeeting Call Netmeeting Çağrısı
Netmeeting Conversation Netmeeting Görüşmesi
Netshow Player Netshow Yürütücüsü
Netware Login Scripts Netware Oturum Açma Komut Betikleri
Network Ağ
Network Bilgisayar Ağı
Network Adapter Ağ Bağdaştırıcısı
Network Adapter Card Ağ Bağdaştırıcı Kartı
Network Administrator Ağ Yöneticisi
Network Basic Input/Output System (Netbios) Ağ Temel Giriş/Çıkış Sistemi
Network Control Panel Applet Ağ Denetim Masası Küçük Uygulaması
Network Device Interface Specification (NDIS) Ağ Aygıt Arayüzü Özellikleri
Network File System (NFS) Ağ Dosya Sistemi
Network Guest Logon Ağ Konuk Oturumu Açma
Network Id Ağ Kimliği
Network Layer Ağ Katmanı
Network Management Ağ Yönetimi
Network Manager Ağ Yöneticisi
Network News Transfer Protocol (NNTP) Ağ Haberleri Aktarma İletişim Kuralı
Network Redirector Ağ Yönlendiricisi
Network Request Ağ İsteği
Network Setup Wizard Ağ Kurma Sunucusu
Network Sniffer Ağ Yoklayıcısı
Network Topology Ağ Topolojisi
Network Transport Ağ Taşıması
Networking Ağ Oluşturma
Network-Interface Printer Ağ Arayüzü Yazıcısı
Network-To-Network Interface Ağ-Ağ Arabirimi
New File System (NFS) Yeni Dosya Sistemi
Newsgroup Filters Haber Grubu Süzgeçleri
Next Sonraki
NFS Network File System
NFS New File System
Nibble (Measurement Unit) Yarım Bayt
Nickname Takma Ad
NNTP Network News Transfer Protocol
No Access Erişim Yok
Node Düğüm
Node Id Düğüm Kimliği
Noise Gürültü
Noise Parazit
Non Preemptive Multitasking Geçişsiz Çoklu Görev
Nonbreak Space Bölünemez Boşluk
Non-Breaking Hyphen Bölünemez Tire
Non-Breaking Space Bölünemez Boşluk
Nondisplay Görüntüsüz
None Hiçbiri
Nonescaping Key Konum Atlatmayan Tuş
Nonimpact Vuruşsuz
Nonimpact Etkisiz
Non-Linear Doğrusal Olmayan
Non-Printing Characters Basılamaz Karakterler
Nonresident Yerleşik Olmayan
Nonswitched Line Aktarmasız Hat
Nonuniform Bir Örnek Olmayan
Nonvolatile Kalıcı
Normal Normal
Normal Drag Normal Sürükleme
Normal Select Normal Seçme
Not Yet Implemented Henüz Uygulanmamış
Notation Gösterim
Notch Çentik
Note Not
Notebook Computer Dizüstü Bilgisayar
Notepad Not Defteri
Notice Bildirmek
Notice Bildirim
Notify Bildirmek
NT New Technology
NT Backup Media Label Library NT Yedekleme Ortamı Etiket Kütüphanesi
NT Directory Service NT Dizin Hizmeti
NT File System NT Dosya Sistemi
NT Server NT Sunucusu
NT Workstation NT İş İstasyonu
NTMS Scratch Media Label Library NTMS Karalama Ortamı Etiket Kütüphanesi
Nucleus Çekirdek
Null Boş
Null Anlamsız
Null Character Boş Karakter
Null Modem Modemsi Aygıt
Null Set Boş Küme
Number Sayı
Number Pad Sayısal Tuş Takımı
Numbered List Numaralı Liste
Numeral Sayıt
Numerator Pay
Numeric Sayısal
Numeric Keypad Sayısal Tuş Takımı
Numerical Sayısal

Object Nesne
Object Attribute Nesne Özniteliği
Object Class Nesne Sınıfı
Object Code Amaç Program
Object Directory Object Nesne Dizini Nesnesi
Object Domain Nesne Etki Alanı
Object Handle Nesne İşleme
Object Id Nesne Kimliği
Object Linking And Embedding Nesne Bağlama ve Katma
Object Model Nesne Modeli
Object Oriented Nesneye Dayalı,

Read more ›
Bilgisayar terimleri sözlüğü I-J-K-L-M

Bu bölümde I, J, K, L ve m harfleri ile başlayan bilgisayar terimlerinin Türkçe karşılığı listelenmiştir.

I/O Input/Output
ICML Internet Control Message Protocol
Icon Simge
Id Kimlik
Id Number Kimlik Numarası
Identical Özdeş
Identification Kimlik
Identifier Tanıtıcı
Identity Kimlik,

Read more ›
Bilgisayar terimleri sözlüğü E-F-G-H

Bu bölümde E, F, G ve H harfleri ile başlayan bilgisayar terimlerinin Türkçe karşılıkları listelenmiştir.

Echo Yankı
Echo Request Yankı İsteği
Echo Threshold Yankı Eşiği
Edge Kenar
Edit Düzenlemek
Edit Box Düzen Kutusu
Edition Basım
Editor Düzenleyici
Effective Etkin
Efficiency Etkenlik,

Read more ›
Bilgisayar terimleri sözlüğü A-B-C-D

Bu bölümde A, B, C ve D harfleri ile başlayan bilgisayar terimlerinin Türkçe anlamları listelenmiştir.

Administrator Logon : Yönetici Oturum Açışı
Admission Control Service : Kabul Denetimi Servisi
Adopt : Edinmek
Adress Resolutain : Adres Çözümleme, Adrese Çevirme :
Adult Content : Yetişkinlere Yönelik İçerik
Advance : İlerlemek
Advanced : Gelişmiş,

Read more ›
İp nedir

İp nedir? Internet Protocol – İnternet Protokol :

Her bilgisayarın (veya internet bağlantısının) kendisini tanımlayan ve sadece o bilgisayara ( internet çıkışına) ait, özel bir teknikle oluşturulmuş xxx.xxx.xxx.xxx şeklinde bir koddur.

Read more ›
SYNC nedir

SYNC nedir : Senkronizasyonun kısaltması. Resim enformasyonunun doğru pozisyonda bir araya getirilmesi amacıyla video sinyaline eklenen elektronik darbeler

Read more ›